Державна антикорупційна програма: кожен учасник освітнього процесу, наукової й інноваційної діяльності України повинен мати гідні умови життя та професійного розвитку


Березень 14
15:00 2023

Сьогодні, 13 березня 2023 року, на Урядовому порталі оприлюднено Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025. Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до неї в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупційні дії.

Сфера освіти, науки та інновацій є важливою складовою економічного розвитку країни і ґрунтується на принципах законності, прозорості, доступності, неупередженості, політичної нейтральності, толерантності, дотриманні етичних норм.

Для усунення корупційних ризиків у сфері освіти, науки та інновацій реалізуються реформи та трансформації. Це своєю чергою створює умови, які відповідатимуть принципам Євросоюзу, аби кожен учасник освітнього процесу, наукової та інноваційної діяльності України мав гідні умови життя та професійного розвитку.

Програма спрямована на усунення корупційних ризиків, зокрема під час:

• присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань;

• реалізації права на доступ до закладів освіти та перебігу освітнього процесу;

• вступу іноземців та осіб без громадянства до вітчизняних закладів вищої освіти;

• формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

Серед очікуваних стратегічних результатів, які передбачає Програма, є:

• Розроблення та запровадження спільно з партнерськими закладами вищої освіти освітніх (зокрема міждисциплінарних) програм антикорупційного спрямування у межах чинних спеціальностей та галузей знань освітнього рівня магістр.

• Зарахування осіб до закладів освіти, процес здобуття освіти та оцінювання результатів навчання здійснюються прозоро та на підставі об’єктивних критеріїв.

• Підготовка кваліфікаційних робіт, зокрема дисертацій, здійснюється самостійно та відповідально, прояви академічної недоброчесності не толеруються, напрацьовано ефективні способи їхнього запобігання та припинення.

• Функції з формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, зокрема щодо управління об’єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг, розподілені між різними інституціями.

• Розподіл публічних коштів між закладами вищої освіти і науки здійснюється прозоро, ефективно за об’єктивними, заздалегідь визначеними процедурами та показниками результативності їхньої діяльності.

• Приведення у відповідність освітніх програм професійної (професійно-технічної) освіти з метою долучення розробленої антикорупційної тематики (запобігання корупції та доброчесність) як обов’язкової складової (як окремий освітній компонент чи наскрізний в інших освітніх компонентах).

Серед заходів щодо реалізації Програми:

• Розроблення Концепції інформаційної системи управління вищою освітою (HEMIS) включно з розділом щодо впровадження сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем управління освітнім процесом (зокрема контрольними заходами та практичною підготовкою) у сфері вищої освіти та їхньої верифікації МОН.

• Повноваження з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та державного нагляду (контролю) за додержанням вимог ліцензійних умов передано від МОН до Державної служби якості освіти.

Поділитися
Напишіть коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.
Обов'язкові поля позначені*

Популярні категорії

Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь