Ірина Мудра: Чим більше ми докладемо колективних зусиль, тим швидше ми змусимо росію залишити територію України


Жовтень 09
18:33 2023

Ірина Мудра взяла участь у заході  на тему: «Відновлення справедливості як шлях до миру та захисту прав людини в Україні», організованому Постійним представництвом України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві разом з Місіями Латвійської Республіки та Королівства Нідерландів, під час 54-ї сесії Ради ООН з прав людини.

Головною темою обговорення було питання правових можливостей забезпечення повної відповідальності за найсерйозніші злочини згідно з міжнародним правом, скоєні у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.

Заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра почала свій виступ з подяки державам-партнерам за допомогу та непохитну підтримку у відстоюванні державного суверенітету й територіальної недоторканності України.

«Світова спільнота відчула наслідки тероризму росіян: чинний міжнародний порядок зазнав змін в одну мить. Все, що до цього розглядалося недоторканним - фундаментальні права людини та міжнародні правила - все це було порушено внаслідок дій країни-агресора», - зазначила Ірина Мудра.

Під час виступу було наголошено на важливості імплементації Пункту 7 «Відновлення справедливості» визначеної в рамках  Формули миру, яку було презентовано Президентом України Володимиром Зеленським. Україна спрямовує багато зусиль на встановлення справедливості, відповідно, притягнення росії до відповідальності за завдані збитки, втрати чи ушкодження є передумовою до встановлення миру й стабільності.

Окрему увагу на онлайн-зустрічі було присвячено Плану заходів реалізації Пункту 7 Формулу миру щодо відновлення справедливості:

1. Забезпечення ефективного розслідування на національному рівні.

2. Встановлення відповідальності за злочин агресії.

3. Залучення міжнародних інституцій з метою застосування спеціального механізму правосуддя.

4. Відшкодування та компенсація шкоди потерпілим від російської агресії та відновлення України, шляхом посилення санкцій, залучення міжнародної спільноти до роботи міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації, а також створення міжнародного компенсаційного механізму.

Під час зустрічі Ірина Мудра розповіла про вже зроблені важливі кроки на шляху до створення компенсаційного механізму з відшкодування шкоди завданої агресією рф та їх практичну реалізацію.

12 травня 2023 року Комітет міністрів РЄ прийняв резолюцію CM/Res(2023)3, якою було утворено Розширену часткову угоду про Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України та затверджено Статут Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Основне про Реєстр збитків:

1) призначений для  обліку доказів та претензій про заподіяні збитки, шкоду чи ушкодження, які починаючи з 24 лютого 2022 року сталися на території України внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в Україні або проти неї;

2) заяви та інформацію про завдані збитки матимуть змогу подавати всі зацікавлені фізичні і юридичні особи, а також держава Україна;

3) є першим компонентом майбутнього міжнародного компенсаційного механізму, який буде створено окремим міжнародним договором у співпраці з Україною. Далі буде створено комісію з розгляду заяв та компенсаційний фонд.

На сьогодні, до договору про створення міжнародного Реєстру збитків вже приєдналися 43 країни та Європейський Союз як організація.

І будь-яка з держав, яка проголосувала за Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/5 «Сприяння здійсненню правового захисту та забезпечення відшкодування збитків за агресію проти України» від 14.11.2022, може приєднатися до Реєстру в якості його учасника чи асоційованого члена.

Ірина Мудра зазначила: «Створений Реєстр  - перший та важливий крок на шляху до запуску міжнародного компенсаційного механізму в межах укладеної в листопаді Резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Але ми повинні продовжувати роботу над створенням комплексного компенсаційного механізму, який дозволить здійснити реальні відшкодування».

Тому, надалі триває робота над створенням інших компонентів компенсаційного механізму, який базуватиметься на міжнародному договорі. Наразі існує необхідність у розробці доцільних та чітких положень, що у свою чергу б посилило легітимність такого договору, який би узаконив майбутній компенсаційний механізм.

«Згодом, як тільки буде розпочато дискусію по створенню договору, ми зможемо презентувати юридичне обґрунтування у відповідності до норм міжнародного права всім зацікавленим державам», - додала Ірина Мудра. За її словами, цей договір дозволить створити комісію з розгляду заяв, яка буде уповноважена розглядати претензії щодо відшкодування, зафіксовані у згаданому Реєстрі збитків, а також фонд, який акумулюватиме кошти, за рахунок яких сплачуватимуться компенсації і основним джерелом наповнення якого будуть активи, належні агресору.

У своїй промові заступниця Міністра юстиції України також зауважила: «Останнє, але не менш важливе у цьому питанні - ми закликаємо юристів іноземних держав до співпраці з питань пошуку механізмів притягнення агресора до відповідальності, в тому числі шляхом застосування колективних заходів згідно з міжнародним правом». Посилаючись на Резолюцію, вона зазначила, що наразі існують всі підстави для вжиття контрзаходів з боку держав у відповідь на безпрецедентні міжнародні злочини росії, а саме - тимчасове обмеження суверенного імунітету, яким користуються активи, що належать росії як державі.

«Чим більше ми докладемо колективних зусиль, тим швидше ми змусимо росію залишити територію України та понести відповідальність за вчинені міжнародні злочини!», - завершила свій виступ заступниця Міністра юстиції Ірина Мудра.

Iryna Mudra: The more collective efforts we make, the sooner we will force Russia to leave the territory of Ukraine

Iryna Mudra took part at the event on «Restoration of Justice: Way to Peace and Protection of Human Rights in Ukraine», organized by the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva together with the Missions of the Republic of Latvia and the Kingdom of the Netherlands, during the 54th session of the UN Human Rights Council.

The main topic of discussion was the issue of legal avenues for ensuring full accountability for the most serious crimes under international law committed in connection with Russia's aggressive war against Ukraine.

Deputy Minister of Justice of Ukraine Iryna Mudra expressed gratitude to the states for their unwavering support and commitment to Ukraine in upholding our sovereignty and territorial integrity.

«The whole world feels the effect of Russian terrorism: established international order changed in an instant. Everything what we considered inviolable - fundamental human rights and international rules were violated at the will of the aggressor», said Iryna Mudra.

Within the 10-point Peace Formula proposed by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Ukraine continues to make significant efforts to restore justice, as outlined in p. 7 «Restoration of Justice» of the mentioned Formula. Therefore, holding Russia accountable for damages, losses and injuries caused is considered a precondition for achieving sustainable peace and stability.

Closer attention was given to the Action plan for the Restoration of Justice:

1) Ensuring effective investigation on national level.

2) Securing accountability for the crime of aggression.

3) Involvement of international institutions to apply a special mechanism of justice.

4) Reparation and compensation of damage caused to victims of the Russian aggression and reconstruction of Ukraine, through strengthening sanctions, engaging the international community in the work of the International Register of Damage caused by the aggression of the Russian Federation, and creating an international compensation mechanism.

Iryna Mudra also noted that efforts to establish an international compensation mechanism are underway and have been in progress until the present day.

On May 12 2023, the Committee of Ministers of the Council of Europe (CoE) adopted Resolution CM/Res(2023)3, establishing it as an Enlarged Partial Agreement on the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine (the Agreement). On May 17, the establishment of the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine was announced through this Enlarged Partial Agreement.

Key points about the Register of Damage:

1) serves as a documentary record of evidence and claims for damages, losses or injuries that have occurred in Ukraine since February 24, 2022, as a result of the internationally wrongful actions of the Russian Federation in or against Ukraine;

2) all interested individuals and legal entities, as well as the state of Ukraine, will be able to submit claims and evidences about the incurred damages;

3) it is the first component of the future International Compensation Mechanism, which will be established by an international treaty in cooperation with Ukraine. Next, a Claims Commission and a Compensation Fund will be established too.

Any of the states that voted for UN General Assembly Resolution A/RES/ES-11/5, «Furtherance of remedy and reparation for aggression against Ukraine» on November 14 2022, may join the Register as a participant. Today, 43 countries and the European Union as an organization have joined the international Register of Damage agreement.

Iryna Mudra also noted: «The Register is the first and significant step towards the launch of the International Compensation Mechanism within the framework of the Resolution of the UN General Assembly adopted in November. According to the latter, member states in cooperation with Ukraine are called upon to create an international mechanism to compensate for the damages, losses, or injuries inflicted by the aggression of the Russian Federation».

There is a need for the development of appropriate and strong provisions that would, in turn, enhance the legitimacy of such treaty that would legalize the contemplated reparation mechanism.

«Later, as soon as discussions on the creation of the treaty begin, we will be able to provide appropriate justification in accordance with international law to all interesting and willing states to join», added Iryna Mudra. According to her, this treaty will allow the establishment of governing bodies, such as the Claims Commission, which will be authorized to consider compensation claims fixed in the mentioned Register of Damage. The Fund will have its source of funding in Russian assets, from which compensation will be paid.

Deputy Minister of Justice of Ukraine also noted: «Last but not least on this matter, we encourage of the interested states to start discussion about the application of collective countermeasures in accordance with international law». Referring to the Resolution, she pointed out that there are currently all the grounds for taking countermeasures by states in response to Russia's unprecedented international crimes. That is the temporary limitation of sovereign immunity enjoyed by assets owned by Russia as a state.

«The more collective efforts we make, the sooner we will force Russia to leave the territory of Ukraine and bear responsibility for all international crimes!», stated Deputy Minister of Justice of Ukraine Iryna Mudra.

Поділитися
Напишіть коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.
Обов'язкові поля позначені*

Популярні категорії

Останні новини

Розстріляні росією: Андрій Сорока поїхав на завдання перед ротацією та не повернувся назад

Прочитайте повну статтю

Представники командування Національної гвардії відвідали бійців, які проходять лікування

Прочитайте повну статтю

Боронив східні кордони, тепер повернувся до улюбленої справи: історія прикордонника-кінолога

Прочитайте повну статтю

Топ-10 трендів у галузі аквакультури 2023 року: креветківництво

Прочитайте повну статтю

Держенергоефективності та “Schneider Electric Україна” домовилися про співпрацю задля впровадже...

Прочитайте повну статтю

Олександр Корнієнко: Нині є величезний шанс реформувати не лише законодавство та правову систем...

Прочитайте повну статтю

Тетяна Кірієнко: Співпраця з бізнес-асоціаціями завжди у фокусі уваги

Прочитайте повну статтю

Викрито озброєне злочинне угруповання рейдерів у Києві

Прочитайте повну статтю