Ірина Мудра виступила з промовою на Варшавському Безпековому Форумі: «Здобути мир так само важливо як і перемогти у війні»


Жовтень 04
18:33 2023

Під час Варшавського Безпекового Форуму (WSF 2023) заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра взяла участь у заході на якому відбулося  обговорення питань конфіскації активів, належних російській федерації, який було організовано за партнерства з Міжнародним центром перемоги України (ICUV).

На початку панельної дискусії на тему: «Конфіскація російських активів: Правові та політичні можливості», Ірина Мудра почала свою промову з того, що обсяги та масштаб завданих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України ще належить розрахувати та оцінити в повній мірі, хоча вже зараз за різними дослідженнями прогнозують оціночну вартість витрат на реконструкцію та відновлення України в сотні мільярдів доларів США.

Ірина Мудра окремо наголосила на важливості процесу відновлення справедливості для України: «За таких умов, виплата репарацій є невідворотною і має бути невід’ємною частиною процесу відновлення справедливості. А тому росія зобов’язана виплатити кошти за завдані нею збитки, що є не тільки етичним чи моральним імперативом, а й, перш за все, юридичним зобов’язанням у відповідності до принципу відповідальності держав за міжнародним публічним правом».

Враховуючи наведене, Україна не лише запропонувала концепцію комплексного компенсаційного механізму, а й закликала союзні держави спільними зусиллями притягнути до відповідальності росію за грубі порушення міжнародного права.

Концепція комплексного компенсаційного механізму передбачає три компоненти: міжнародний Реєстр збитків, який обліковуватиме всі завдані збитки та докази їх настання, комісію з розгляду заяв для присудження сум до виплати та компенсаційний фонд, який акумулюватиме кошти для виплати репарацій.

На сьогодні вже побудовано перший компонент – міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України.

«Це є важливим практичним кроком і початком втілення концепції компенсаційного механізму. Але без створення комісії з розгляду заяв та компенсаційного фонду, без запровадження правових механізмів, які б дозволили передати так звані російські активи до компенсаційного фонду для виплати компенсацій жертвам збройної агресії та відновлення України, Реєстр залишиться лише базою даних збитків, що є не прийнятним для нашої влади та нашого народу»,  –  наголосила Ірина Мудра.

Тому, з огляду на існуюче у відповідності до міжнародного права зобов’язання росії відповісти за завдану внаслідок збройної агресії шкоду, в черговий раз прозвучав заклик України до підтримки та створення політичного та адміністративного механізму на основі міжнародної угоди, який би був правовим підгрунтям для використання як суверенних активів російської федерації, так і її прибічників, для виплати репарацій, в тому числі для їх конфіскації.

Ірина Мудра акцентувала увагу на тому, що в процесі конфіскації суверенних активів росії можуть виникати певні труднощі як на національному рівні держав, так і в міжнародній площині виходячи із загальних засад співіснування країн.

Механіка вирішення питання конфіскації активів та їх передачі до компенсаційного механізму на національному рівні є досить простою навіть з урахуванням тих проблемних питань, які можуть виникнути у сфері конституційного права, зокрема, щодо приватної власності, право на яке не є абсолютним та може бути зміненим.

У сфері міжнародного права ситуація є протилежною, оскільки існує необхідність відмовити у наданні суверенного імунітету росії у зв’язку з необхідністю вилучення активів останньої для виплати компенсацій. В той же час, оскільки росія вчинила грубі порушення міжнародного права та зобов’язана повністю відшкодувати Україні та жертвам заподіяну шкоду, було б справедливо з боку іноземних держав, тимчасово відмовити росії в захисті суверенного імунітету та змусити росію сплатити відшкодування шляхом спрямування  російських суверенних активів на виплату репарацій.

Більше того, відмова росії відшкодувати збитки, спричинені грубими порушеннями міжнародного права вже сама по собі є міжнародно-протиправною дією, яка додатково виправдовує можливість застосування з боку інших держав контрзаходів проти держави-порушника, включаючи скасування суверенного імунітету російських активів.

І щодо третього рівня, який стає на заваді конфіскації російських активів – це необхідність прийняття рішення в політичній площині.

Багато держав стурбовані тим, що якщо сьогодні вони конфіскують російські активи, це створить поганий прецедент, і завтра західні держави захоплять активи будь-кого іншого.

«Враховуючи, те що мова йде не лише про грубе порушення росією заборони на застосування сили, а й про масові порушення міжнародного гуманітарного права, міжнародних прав людини, ми говоримо про невиконання росією обов’язкових приписів Міжнародного суду ООН, про систематичне невиконання протягом багатьох років рішень ЄСПЛ, держави повинні припинити шукати виправдання під прикриттям усталених норм міжнародного права та страху створити прецеденти для виправдання бездіяльності і нестворення належного механізму, який би змусив виконати росією свої зобов’язання та відшкодувати Україні та всім постраждалим шкоду шляхом конфіскації активів агресора», - зазначила  заступниця Міністра Ірина Мудра в своєму заключному слові.

Iryna Mudra spoke at the Warsaw Security Forum: Winning the peace is not less important than winning the war

During the Warsaw Security Forum (WSF 2023), Deputy Minister of Justice of Ukraine, Iryna Mudra took part at the event on a topic about confiscation of russian assets, which was organized in partnership with the International Centre for Ukrainian Victory (ICUV).

At the beginning of the panel discussion on a topic «Confiscating Russians assets: Legal and Political Opportunities», Iryna Mudra started her speech with statement about the size and scope of the caused damages due to russia’s armed aggression against Ukraine is yet to be fully calculated and appreciated, but various studies estimate the cost of recovery and reconstruction of Ukraine to be in the hundreds of billions of US dollars.

Iryna Mudra also draws attention to the process of the restoration of justice: «In these circumstances, payment of reparations is inevitable and should be an integral part of the restoration of justice. In that regard, russia should pay for the damage caused by the war, which is not merely an ethical and moral imperative, but a legal obligation under the principle of state responsibility in public international law.

Therefore, Ukraine has presented the concept of the comprehensive compensation mechanism as well as invoked states to held russia responsible of the egregious violations of international law.

The concept of the compensation mechanism shall consist of the components: International register of damage to record claims and evidence of damage, loss or injury, International claims commission and International compensatory fund that will accumulate money from which these compensation decisions will be paid.

The International Register of Damages caused by the agression of the russian federation against Ukraine is already built and constitutes the first component of a future international compensation mechanism.

«It is the first practical step and the beginning of the compensation mechanism implementation. Without the creation of a claims commission and compensation fund, without enabling of legal mechanisms that would allow the transfer of so-called russian assets to compensation fund in order to pay compensations to the very victims of armed aggression and restoration of Ukraine, the Register will remain only a database of damages which is not acceptable to our government and our people», emphasized Iryna Mudra.

Thereby, accordingly to the premise that russia is liable under international law for damages caused by russian aggression, Ukraine urged states to support and establish a political and administrative mechanism, based on an international agreement. It would serve as a legal basis for using sovereign assets of russian federation, including its supporters, in order to pay reparations and enabling the confiscation of russian assets.

Iryna Mudra also noted that in the process of confiscation of the sovereign assets there may appear certain challenges at the level of national legislation as well as at the international law based on the general principles of peaceful coexistence.

Domestic legislation is not a significant obstacle to enabling the confiscation of russian assets and transferring them into an international compensation mechanism, even considering potential constitutional issues around the right to private property (typically this right is not absolute and can be modified).

The opposite situation exists in the field of international law, whereas it would be necessary to deny russia’s protection of sovereign immunity and make russia pay reparations by repurposing russian assets. At the same time, because of russia’s mass breaches of the international law and obligation to pay for the damages to victims and the state of Ukraine it would be fair enough for other states to temporarily deny russia the protection of sovereign immunity and make russia pay reparations by repurposing of russian sovereign assets.

Moreover, russia’s failure to make reparations for its unlawful acts are itself an internationally wrongful act, further justifying countermeasures, including lifting the immunity of sovereign russian assets.

And thirdly, there exists a decision-making obstacle at the level of government policy. Many states are disturbed that if today we repurpose russian assets, it will create a bad precedent and tomorrow western states will seize the assets of anyone else.

«Considering the fact, we are talking about mass breaches of international humanitarian law, international human rights, and we are talking about acting in violations of the provisional order of ICJ, systemic non-compliance for years with judgments of ECHR, the states should stop seeking excuses under the guise of established norms of international law and fear of making precedents to justify the inaction in respect of satisfying russia’s obligation to make reparation to Ukraine and all victims through repurposing of the aggressor’s assets», said the Deputy Minister Iryna Mudra in her closing speech.

Поділитися
Напишіть коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.
Обов'язкові поля позначені*

Популярні категорії

Останні новини

​Привітання Голови Ради суддів України з Днем Збройних Сил України

Прочитайте повну статтю

Розпочато реалізацію ініціативи Глави держави із забезпечення житлом Героїв України та їхніх сі...

Прочитайте повну статтю

Голова Верховної Ради України зустрівся у межах робочого візиту із членами Палати представників...

Прочитайте повну статтю

На Черкащині рибоохоронцями попереджено масовий мор риби у Кременчуцькому водосховищі

Прочитайте повну статтю

Реєстр зброї та документи закордоном: на засіданні Кабміну прийнято низку постанов, розроблених...

Прочитайте повну статтю

Брав участь у проведенні псевдореферендуму в Херсоні: повідомлено про підозру колаборанту

Прочитайте повну статтю

Прибутку на мільйон гривень щомісячно та товару на 9 млн грн: ліквідовано масштабне підпільне в...

Прочитайте повну статтю

Книга рекордів прикордонника з позивним «Африка»

Прочитайте повну статтю