Про конкурс на здобуття у 2023 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук


Березень 22
15:00 2023

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» від 05.02.2019 № 2676-VIII (зі змінами) на конкурс на здобуття у 2023 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій надійшли та після технічної експертизи прийняті до подальшого конкурсного відбору такі роботи претендентів:

1.         Артемчук Володимир Олександрович – доктор технічних наук, заступник директора з науково-організаційної роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України (далі – НАН України), наукова (науково-технічна) робота: "Методи та засоби підтримки прийняття управлінських рішень щодо охорони атмосферного повітря в контексті стійкого розвитку енергетики України".

2.       Алейнікова Алевтина Ігорівна – доктор технічних наук, доцент кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України), наукова (науково-технічна) робота: "Комплекс організаційно-технологічних рішень відновлення колекторів та споруд водовідведення для життєзабезпечення міст".

3.           Базіло Костянтин Вікторович – доктор технічних наук, професор кафедри Черкаського державного технологічного університету МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Створення ультразвукових високоефективних систем для агропромислового комплексу, харчової промисловості та медицини".

4.            Білик Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Сучасна концепція забезпечення інноваційно-інвестиційних компонентів економічної безпеки держави".

5.             Бондаренко Ольга Сергіївна – доктор юридичних наук, завідувач кафедри Сумського державного університету МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Розробка концепції протидії корупції в Україні".

6.          Борисюк Вадим Миколайович – доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Механічні властивості та обчислення пружних параметрів двовимірних подвійних карбідів перехідних металів (максенів)".

7.    Бубела Андрій Володимирович – доктор технічних наук, декан Національного транспортного університету МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Розроблення методології проектування комбінованих дренажів мілкого закладання на основі експериментальних досліджень на повномасштабних моделях дорожньої конструкції".

8.        Василишин Тарас Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Дослідження властивостей алгебр симетричних функцій на банахових просторах".

9.                 Височанська Марія Ярославівна – доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, наукова (науково-технічна) робота: "Еколого-економічні аспекти розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва".

10.        Волк Павло Павлович – доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, наукова (науково-технічна) робота: "Наукове обґрунтування підвищення ефективності функціонування дренажних систем у змінних сучасних умовах та вимогах".

11.        Вороненко Ірина Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Цифрова трансформація економіки як загальнодержавний пріоритет розвитку України".

12.            Гапонова Оксана Петрівна – доктор технічних наук, завідувач кафедри Сумського державного університету МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Розробка нових технологій модифікації поверхні, які базуються на методі електроіскрового легування".

13.        Гончарук Інна Вікторівна – доктор економічних наук, проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності Вінницького національного аграрного університету МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Біоенергетичний рециклінг відходів у системі раціонального використання природних ресурсів та сталого розвитку сільського господарства і територіальних громад".

14.        Григор’єва Христина Антонівна – доктор юридичних наук, доцент кафедри Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Продовольча безпека України: реформа законодавства в умовах воєнних, євроінтеграційних та екологічних викликів".

15.        Демченко Валерій Леонідович – доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, наукова (науково-технічна) робота: "Розробка технології 3D друку виробів з противірусною та антимікробною дією".

16.            Демчишак Назар Богданович – доктор економічних наук, професор кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Парадигма формування фінтех-екосистеми та цифровізації економіки як основа інноваційно-інвестиційного розвитку і післявоєнного відновлення України".

17.            Дєньга Анастасія Едуардівна – доктор медичних наук, старший науковий співробітник Державної установи "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України", наукова (науково-технічна) робота: "Лікування та профілактика стоматологічних захворювань у пацієнтів з генетично-обумовленим порушенням колагеноутворення на тлі екологічних, аліментарних факторів та соматичної патології".

18.          Дехтяренко Володимир Анатолійович – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, наукова (науково-технічна) робота: "Фізико-технологічні засади створення воднесорбційних композиційних матеріалів на основі стопу системи Ti–Zr–Mn з маґнієм".

19.            Дуболазов Олександр Володимирович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Розробка новітніх методів і систем 3D Cтокс-корелометрії полікристалічної структури біологічних шарів".

20.            Єгоров Віктор Богданович – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, наукова (науково-технічна) робота: "Розробка мобільного робото-технічного комплексу для розмінування територій України".

21.            Жила Семен Сергійович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Розвиток теорії проєктування широкосмугових бортових радіотехнічних систем та створення на її основі українських радарів для вертольотів компанії АТ "Мотор Січ" (Мі-2МСБ-В, Мі-8МТВ-МСБ1, Мі-8МТВ-В, Мі-24В-МСБ)".

22.            Зайцев Роман Валентинович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Розробка загальної моделі теплофізичних процесів комбінованих систем сонячної енергетики".

23.            Зачосова Наталія Володимирівна – доктор економічних наук, професор кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Збереження та розвиток людського капіталу для стратегічного відновлення фінансово-економічної безпеки критичної інфраструктури в умовах BANI World та Індустрії 4.0".

24.            Каменський Дмитро Васильович – доктор юридичних наук, завідувач кафедри Бердянського державного педагогічного університету МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Удосконалення моделі кримінально-правової охорони економічних відносин в Україні: порівняльний підхід".

25.        Кобченко Наталя Віталіївна – доктор філологічних наук, професор кафедри Національного університету "Києво-Могилянська академія" МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Граматичний статус і функційні параметри українського вокатива: колоніальний і постколоніальний виміри".

26.        Ковач Валерія Омелянівна – доктор наук з державного управління, завідувач відділу Громадської організації "Міжнародна академія наук освітніх інновацій", наукова (науково-технічна) робота: "Розроблення мобільної установки для виготовлення високоефективного сорбенту для ліквідації забруднення довкілля нафтою та нафтопродуктами".

27.            Кордзая Натела Ревазівна – доктор економічних наук, професор кафедри Одеського національного технологічного університету МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Продовольча безпека України в умовах кризових явищ: наукові основи та практичні аспекти".

28.            Ксендзук Валентина Віталіївна – доктор наук з державного управління, професор кафедри Державного університету "Житомирська політехніка" МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Зовнішньоторговельна політика України: проблеми та перспективи розвитку".

29.        Кубатко Олександр Васильович – доктор економічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Економічна та енергетична безпека України в умовах війни та післявоєнної відбудови: проривні технології для сталого розвитку".

30.        Кушнір Антон Миколайович – доктор геологічних наук, старший науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, наукова (науково-технічна) робота: "Геоелектричні неоднорідності земної кори та верхньої мантії території України при оцінці рудопроявів корисних копалин".

31.         Ліхоносова Ганна Сергіївна – доктор економічних наук, професор кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Механізм нівелювання соціально-економічного відторгнення населення України в повоєнних умовах турбулентності економіки".

32.       Лупак Руслан Любомирович – доктор економічних наук, професор кафедри Львівського торговельно-економічного університету Центральної спілки споживчих товариств України, наукова (науково-технічна) робота: "Механізми подолання загроз екзистенційних викликів соціально-економічного розвитку України в умовах зовнішньої агресії та внутрішньої нестабільності".

33.          Молодід Олександр Станіславович – доктор технічних наук, професор кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Розробка конструктивно-технологічних рішень та практичних рекомендацій з відновлення експлуатаційної придатності будівель і споруд, пошкоджених в результаті бойових дій".

34.           Опірський Іван Романович – доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Розробка і удосконалення методів захисту інформації для протидії несанкціонованому доступу на об’єктах інформаційної діяльності та їх телекомунікаційних мережах".

35.           Павлов Костянтин Володимирович – доктор економічних наук, професор кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Організаційно-економічний механізм реформування та регулювання енергетичного ринку в регіонах України".

36.     Панчук Ростислав Русланович – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України, наукова (науково-технічна) робота: "Використання нанорозмірних носіїв для посилення терапевтичної активності новітніх протипухлинних засобів".

37.            Панько Андрій Валентинович – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, наукова (науково-технічна) робота: "Особливості нано- та мікродиспергування залізоалюмосилікатних систем та матеріалів".

38.      Пасічний Микола Дмитрович – доктор економічних наук, професор кафедри Державного торговельно-економічного університету МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Формування доходів бюджету в контексті забезпечення макроекономічної стабільності та економічного розвитку".

39.          Половкович Святослав Володимирович – доктор хімічних наук, професор кафедри Національного університету "Львівська Політехніка" МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Дизайн та синтез конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів".

40.        Семченко Катерина Валентинівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри Національного фармацевтичного університету МОЗ України, наукова (науково-технічна) робота: "Розробка лікарських засобів для лікування гельмінтозів травної системи у дорослих і дітей".

41.      Ситницький Максим Васильович – доктор економічних наук, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН  України, наукова (науково-технічна) робота: "Стратегічне управління інноваційною діяльністю дослідницьких університетів України".

42.       Ткаченко Ігор Михайлович – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, наукова (науково-технічна) робота: "Ароматичні полімери з одночасним вмістом азобензольних та азометинових хромофорних груп в основному ланцюзі як фотоактивні стимул-чутливі матеріали".

43.          Ткачук Руслан Федорович – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, наукова (науково-технічна) робота: "Повернення католицького та реформаторського письменства: літературно-культурні зв’язки України та Західної Європи в ранньомодерну добу (XVI–XVII ст.)".

44.        Торбас Олександр Олександрович – доктор юридичних наук, професор кафедри Національного університету "Одеська юридична академія" МОН України, наукова (науково-технічна) робота: "Механізм та фактори прийняття рішень суддями в кримінальному процесі України".

45.      Фафула Роман Володимирович – доктор біологічних наук, завідувач кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров’я України, наукова (науково-технічна) робота: "Біофізико-хімічні механізми зниження фертилізаційного потенціалу сперматозоїдів та розробка нових прогностичних маркерів діагностики інфертильності чоловіків".

46.       Хитра Олександра Леонтіївна – доктор юридичних наук, професор кафедри Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, наукова (науково-технічна) робота: "Реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України: адміністративно-правові засади реалізації теорії та досвіду".

47.      Хорошун Анатолій Сергійович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, наукова (науково-технічна) робота: "Аналітичні методи якісного аналізу задач керування рухом нелінійних механічних систем з неточними параметрами".

Поділитися
Напишіть коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.
Обов'язкові поля позначені*

Популярні категорії

Останні новини

На Одещині моряки-прикордонники збили три ворожі шахеди

Прочитайте повну статтю

На кордоні з Румунією прикордонники виявили викрадений автомобіль

Прочитайте повну статтю

Прикордонники на Одещині виявили вісьмох «незаконних туристів»

Прочитайте повну статтю

Загибла внаслідок нічного обстрілу Херсона – розпочато провадження

Прочитайте повну статтю

Заволодіння нафтопроводом «Самара-Західний напрямок» – повідомлено про підозру екслідеру «ОПЗЖ»...

Прочитайте повну статтю

Розстріляв авто з цивільними та дітьми у Бучі — судитимуть військовослужбовця зс рф

Прочитайте повну статтю

Викрито диверсантів, які на замовлення здійснювали підпали обладнання критичної інфраструктури...

Прочитайте повну статтю

Фахівці АРМА проводитимуть навчання з роботи із базою Orbis для викладачів та студентів ДТЕУ. Н...

Прочитайте повну статтю
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь